Home

Een bijzondere route?

Ja….. een Dementievriendeljke Route Kerschoten de Naald. Het is zover. Na een periode van meedenken, brainstormen over een

Mercatorplein

De werkzaamheden op het Mercatorplein t.b.v. de aanleg de beek in Kerschoten en herinrichting van het plein vorderen,

Kunstwerk teruggeplaatst

Mozaïek krijgt nieuwe bestemming in de nieuwbouw van September De nieuwbouw van September aan de Kelvinstraat is nog

Dementie vriendelijk

LEZING 23 MEI 2019 Op donderdagmiddag 23 mei jl. luisterden 37 deelnemers geboeid naar de lezing van Henri

DRINGENDE OPROEP

Wist u: Dat de taak van wijkraad Kerschoten heel veelzijdig en belangrijk is. Dat de gemeente allerlei  ideeën

Tiny Forest in Apeldoorn

Vorig jaar plantten we in de wijk Zevenhuizen een eerste Tiny Forest: een minibos ter grootte van een

Met vertrouwen verder

Integraal Veiligheidsplan Apeldoorn 2019 – 2022 Apeldoorn met vertrouwen nog veiliger eind 2022. Daarvoor blijven we als college

MOBUUR BREIDT WERKGEBIED UIT

De schone vervoersdienst rijdt vanaf 1 maart niet alleen in de wijken De Naald en Kerschoten, maar ook