Home

Algemene Leden Vergadering

Op 13 maart 2019 hopen wij u te mogen begroeten in De Groene Hoven. Hiervoor zijn de zalen op de begane grond gereserveerd. Zaal open om 19:00 uur en aanvang is 19:30 uur. Klik hier voor agenda. Alle stukken kunt u hier lezen.

Visie en Bestuurlijke wijzigingen

Klik hier voor de visie van het bestuur ten aanzien van het komende jaar in relatie tot de Wijkraad Kerschoten.

U kunt bestuurlijke wijzigingen van de Wijkraad Kerschoten hier lezen.

Wijkraad Kerschoten

De Wijkraad Kerschoten is een belangrijke schakel tussen gemeente en wijkbewoners. Over elk onderwerp dat wijkbewoners aangaat wordt de wijkraad om haar mening gevraagd. De wijkraad probeert zo goed mogelijk de mening van bewoners bij de gemeente in te brengen. Dat kan gaan over vernieuwing van wegen, het openbaar groen, kinderspeelplaatsen, OV, winkelcentrum of de zorg. Wilt u daarbij meepraten? Geeft u dan op voor de klankbordgroep van de Wijkraad Kerschoten.De wijkraad Kerschoten omvat het gebied tussen de Laan van Kerschoten, de Koninginnelaan, de Anklaarseweg, het kanaal tot aan de Zwitsalfabriek, dan via de Vlijtseweg naar de Laan van Kerschoten.

De wijkraad is altijd op zoek naar enthousiaste mensen die willen helpen bij het realiseren van de plannen. Bij een aantal onderwerpen is versterking nodig. Dat versterkt onze inbreng bij de gemeente. Wilt u uw steentje bijdragen, stuur een mailtje naar het bestuur. Wij nemen snel contact met u op.

De Energie van Kerschoten

CODA zet in samenwerking met leden van het Erfgoedplatform, wijkbewoners en andere samenwerkingspartners jaarlijks één wijk of dorp in de gemeente Apeldoorn in de schijnwerpers. In deze editie van de Atlas van Apeldoorn is dat de bijzondere naoorlogse Apeldoornse wijk Kerschoten.

Deze wijk verrees in de periode 1958-1972 aan de noordkant van de stad, aansluitend op villawijk De Parken en werd ontworpen door architect en stedenbouwkundige David Zuiderhoek (1911-1993). De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een deel van Kerschoten benoemd tot één van de dertig gebieden van nationaal belang voor de periode van de wederopbouw 1940-1965. Van april tot en met november 2015 wordt het 50-jarig bestaan van Kerschoten op verschil-lende manieren gevierd en onder de aandacht gebracht. Daarbij spelen verleden, heden én de toekomst van deze energieke wijk een rol.