Het recreatieve fietspad

Copyright De Stentor
Copyright De Stentor

De wijkraad Kerschoten heeft samen met wijkraad de Naald en de Dorpsraad Wenum Wiessel zich ingespannen om het recreatieve fietspad over de voormalige treinbaan niet om te vormen tot fietssnelweg.

Op 29/10 heeft de wethouder ons meegedeeld dat dit fietspad toch over het treinbaan tracee wordt aangelegd. Vanaf de Anklaarseweg tot Vaassen.
Hoe vanaf de Anklaarseweg de route verder gaat lopen naar het centrum wordt nog bestudeerd.
De tunnel onder de Anklaarseweg door is in ieder geval geschrapt.
Op 22/11 zullen de drie dorps- en wijkraden in gesprek gaan met de raad hierover. In ieder geval zal dan ook de hele gang van zaken aan de orde worden gesteld en de onveiligheid van de oversteken op de Anklaarseweg en de Edisonlaan.
Op 29/11 zullen de raadsfracties in een PMA hun mening geven over dit besluit van de wethouder.
Zie het bijgaand artikel in de Stentor