Bestuur

Elonora-Wakkerman-LuicksEleonora Wakkerman-Luijcks – voorzitter
Sinds 1998 woon ik in de wijk Kerschoten samen met mijn man, onze hond Tess en ons katertje Storm. De kinderen zijn alweer een paar jaar de deur uit maar wonen allebei in Apeldoorn. Ik werk bij de KLM in de functie van senior purser daardoor ben ik soms een aantal dagen achter elkaar weg maar daar staat tegenover dat ik ook weer regelmatig langer thuis ben. Hierdoor heb ik genoeg tijd om mij te kunnen inzetten voor de belangen van de wijk Kerschoten als bestuurslid.Ik begon als webmaster samen met Harry Smits en als redacteur van het wijknieuws. Nu bekleed ik de functie van voorzitter, ik heb het stokje ofwel de hamer van Marianne van der Plank overgenomen. Deze functie heeft weer een heel andere invulling en ik zal mijn uiterste best doen om voor de belangen van de inwoners van onze mooie wijk Kerschoten op te komen. Gelukkig hoef ik dit niet allemaal alleen te doen. Ons bestuur bestaat uit krachtige bestuursleden die elk op hun eigen wijze invulling geven aan de taak die zij op zich hebben genomen. 

ton_ceeleTon Ceelie – vice voorzitter
Ik woon sinds de begin tachtiger jaren in Kerschoten. Sinds februari 2015 maak ik deel uit van de wijkraad.

Kerschoten is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangewezen als een van de 30 naoorlogse wijken van Nederland die het bewaren waard zijn. De kernwaarden zijn belangrijk bij woningverbetering, renovaties nieuwbouw. Het beeldkwaliteitsplan om deze waarden te beschermen is in de maak. Regelmatig vindt overleg met de gemeente over bijv. het wegenonderhoud, het verkeer en vervoer, vervanging van leidingen e.d.
Bestemmingsplanwijzigingen en vergunningen worden op de voet gevolgd.

Ik ben actief lid van de klankbordgroep Kerschoten Energie Neutraal en maak deel uit van de ‘Groene Tafel’ van Apeldoorn. Een overlegtafel waarbij de (koers van) energietransitie van Apeldoorn met belangrijke stakeholders samen met de Gemeente wordt besproken en kritisch wordt gevolgd.

Naast deze inhoudelijke aandachtsgebieden vraagt het vicevoorzitterschap de nodige coördinerende activiteiten, die ik samen met Eleonora invul. De politieke markt van de Gemeente Apeldoorn wordt gevolgd en zo nodig wordt er ingesproken. Regelmatig vindt overleg plaats met de ons omringende wijk- en dorpsraden.

Harry-SmitsHarry Smits – bestuurslid
Even voorstellen: Ik ben Harry Smits, van beroep fotovideograaf. Vanuit mijn eigen foto-/videostudio in Kerschoten werk ik aan opdrachten van bedrijven en particulieren. Daarnaast geef ik nu zo’n 5 jaar met heel veel plezier les op de fotovakschool MBO4 en het volwassenenonderwijs door het hele land. Mijn motivatie om deel te nemen in het bestuur van de wijkraad is: Om van de zijlijn alleen maar kritiek te hebben en zelf niets te ondernemen past niet zo goed bij mij. Goed geïnformeerd en betrokken zijn, dat voelt een stuk beter. Ook de contacten met de wijkbewoners en bestuursleden van de wijkraad is een aangename ervaring, je leert veel mensen kennen die je normaal niet zou ontmoeten. Je krijgt daardoor een completer beeld van het reilen en zeilen binnen onze wijk en gemeente met zijn bewoners. Mijn taak bij de wijkraad is meedenken en discussiëren over allerlei wijk gerelateerde zaken, en samen met Eleonora Wakkerman de communicatie verzorgen. 

image1Danny den Boef – bestuurslid
Vanaf mijn geboorte tot nu als dertiger, ben ik al woonachtig in de prachtige wijk Kerschoten. Ik ben er dus geboren en getogen! Al vele jaren ben ik actief betrokken bij diverse sociale initiatieven en projecten in Noord Apeldoorn. Ruim 10 jaar, tot eind 2016, was ik met veel plezien actief lid van het Buurtpreventieteam Koninginnelaan/Damhertstraat waarvan de laatste 6 jaar als voorzitter.

Binnen de wijkraad, waarin ik sinds halverwege 2016 actief ben, hou ik me onder andere bezig met het openbaar groen in de wijk. Het is fijn om maatschappelijk betrokken bezig te zijn. Het is een mooie uitdaging waaraan ik samen met mijn collega bestuurders met veel plezier werk.

1Arend Jan van der Marel – penningmeester, webmaster
In 2008 ben ik na 40 jaar Engeland in Kerschoten komen wonen. Mijn ouders woonden ook in deze wijk en ik vond de locatie altijd een enorm pluspunt, veel groen en makkelijke verbindingen overal naar toe. Nu ik gepensioneerd ben houd ik mij veel bezig met allerlei vrijwilligerswerk zoals het bijhouden van de websites van de Groene Hoven en de wijkraad Kerschoten. Daarnaast help ik veel mensen met hun computer problemen in de wijk. In 2010 werd ik al eens benaderd door enkele leden van de toenmalige wijkraad om deel te nemen in het bestuur. Wegens mijn beroepswerkzaamheden was dat toen niet mogelijk. Door mijn activiteiten als webmaster van de wijkraad Kerschoten kom ik veel in contact met het reilen en zeilen van Kerschoten. Na enige tijd stelde de voorzitter, Eleonora Wakkerman, mij de vraag of ik belangstelling had voor een plaats in het bestuur, er waren vacatures. Wij zijn toen overeen gekomen dat ik de functie van penningmeester zou overnemen. Ik ben zeer onder de indruk waar het bestuur allemaal mee bezig is. Er wordt zeer hard gewerkt om de wijk Kerschoten tot een “super wijk” te maken waar jong en oud zich voor lange tijd thuis zal voelen. 

joop-geritse-vanDalen-Joop Gerritsen van Dalen – bestuurslid
Ik wil mij even aan u voorstellen. Mijn naam is Joop Gerritsen van Dalen en ik woon sinds 1979 heel plezierig in Kerschoten. Twintig jaar samen met mijn man en sinds 13 jaar alleen. Ik heb 19 jaar bij Philips gewerkt en ben nu al lang gepensioneerd. Het lijkt mij heel fijn om me samen met de nieuwe bestuursleden voor de wijk in te zetten en ik ben ervan overtuigd dat dit een succes zal worden. 

Jeanette Sprenger – bestuurslid
Als echte Apeldoornse die haar hele leven in Zuid heeft gewoond kwam ik samen met mijn chihuahua-Baco in 2015 behoorlijk onverwacht te wonen in een flat in Kerschoten. Het voelde als helemaal nieuw en toch een klein beetje vertrouwd. Inmiddels wonen ook Mevrouw Poes en haar baasje bij ons en kan ik zeggen dat we ons hier aardig thuis zijn gaan voelen.
Vanaf mijn tienerjaren doe ik vrijwilligerswerk in o.a. buurthuizen, verenigingen en op basisscholen. Ook al werk ik nu fulltime toch wil ik tijd vrij maken om me in te zetten voor anderen en hoop me nuttig te kunnen maken in de wijkraad.

Het is mij opgevallen dat de wijken toch verschillen hebben, hier is iedereen meer op zichzelf, worden voetgangers vaker voorgelaten, wonen meer ouderen en zie ik minder kinderen en jongeren buiten spelen. Dit laatste zette mij aan het denken, de wijkraad zet zich voor heel veel dingen goed in maar voor tieners, jongeren, jong volwassenen en jonge gezinnen zou misschien iets meer gedaan kunnen worden. Ik wil proberen om voor deze groep iets te kunnen betekenen.