Kerschoten Energieneutraal


KEN wil voor en met bewoners, bedrijven en organisaties in Kerschoten en De Naald laten zien dat het mogelijk is om de wijk energieneutraal te maken. Dat alle energie die bewoners en gebruikers nodig hebben, duurzaam kan worden opgewekt in deze wijk.

marjolein_tillemaOnze KEN regisseur Marjolein Tillema coördineert het energieneutraal maken van onze wijk. Samen met de woningcorporaties worden zonnepanelen geplaatst en woningen geïsoleerd. ‘Power in de Huiskamer’ neemt daar een belangrijk rol bij in.

KEN wil de wijk duurzamer maken en tegelijkertijd de woonlasten voor bewoners omlaag brengen. Dat gaat niet vanzelf, daarvoor zullen vrijwel alle mensen in de wijk mee moeten werken. Een greep uit de activiteiten van KEN:

  • Kerschoten Schoon, jaarlijks grofvuil project
  • Collectieve inkoop van isolatie en zonnepanelen met particuliere eigenaren
  • Zonnepanelen op de Sterrenschool (gelegd in samenwerking met de ouders van de school)
  • Zon voor Huur: huurders van de laagbouwwoningen rondom de vijvers krijgen de mogelijkheid om zonder investering zonnepanelen te nemen
  • Meterkaarten (maandelijks meterstand bijhouden en als vanzelf gaan besparen)
  • Uitleen van wattchers en stekkermeters
  • Power in de Huiskamer: een gezellig avond bij u thuis met als thema energie en besparen
  • Het creëren van een moestuintje in gemeenteperk

Voor meer informatie: www.kerschotenenergieneutraal.nl of www.facebook.com/kerschotenenergieneutraal.
Of u neemt contact op met KEN-regisseur Marjolein Tillema, 06 – 52828 625.