Mercatorplein

De werkzaamheden op het Mercatorplein t.b.v. de aanleg de beek in Kerschoten en herinrichting van het plein vorderen, de opruimings- en rioleringswerkzaamheden en aanleg van twee beekbakken met omliggende verhardingen zijn klaar.

Ongemakken en vragen, opmerkingen van winkeliers, gebruikers en omwonenden zijn tot nu toe steeds door de medewerkers van KWS goed opgepakt o.a. met behulp van de gebiedsconciërge van aannemer.

Onlangs hebben we met aannemer KWS de planning van de uitvoering besproken. Er is namelijk een wijziging ontstaan in de aanleg van de 3e beekbak ter plaatse van de bestaande parkeerplaats aan de Koninginnelaan.

Het gaat de aannemer iets meer tijd kosten dan verwacht m.n. door het vakwerk dat nodig is voor het bijzondere metselwerk. Omdat ter plaatse van ´t Vissertje nutsbedrijven diep in de grond aan het werk moeten, en die werkzaamheden niet op de dag nauwkeurig te plannen zijn, dreigde de situatie te ontstaan dat niet meer gegarandeerd kon worden dat alles klaar en bestraat zou zijn voor de bouwvak.

Omdat we niet willen dat een deel van het plein open ligt tijdens de vakantie (want dat brengt onnodige extra overlast met zich mee) is met de aannemer besloten om dit deel van het plein niet voor de zomervakantie te starten. Het gaat dan dus om het 3e beekbak van de beek, die in de bestaande parkeerplaats aan de Koninginnelaan komt te liggen (de beekbak die op de impressie op de informatiekaart van KWS hieronder is weergegeven).

Afwerking luifels noordzijde

Klik plaatje om te vergroten.

Na het verwijderen van de stalen luifels door aannemer Linthorst zijn de zuidelijke gevels direct afgewerkt en zijn noordelijke luifels vanaf de Nobelstraat tot en met ongeveer de Zeeman geverfd.

Afwerking van de gevels vanaf de Amarant tot en met de juwelier Maaskant vindt plaats nadat de verharding door aannemer KWS is vrijgegeven. Daarna zal over de lengte daar waar de stalen luifels zijn verwijderd, nog hoeklijnen door Linthorst worden geplaatst.

Zijn er praktisch, uitvoeringstechnische vragen of opmerkingen, dan zijn de mensen van KWS op het projectkantoor Mercatorplein 22 te bereiken, als er andersoortige vragen zijn over dit project dan kunt u mij benaderen.