ONDERZOEK GELUIDSHINDER

Beste buurtbewoner,

Namens een viertal bewoners van deze wijk wil ik graag uw aandacht vragen voor een onderzoek naar geluidshinder veroorzaakt door laagfrequent geluid.
Het betreft hier lage tonen die ‘s nachts te horen zijn in onze wijk.
Niet iedereen is daar even gevoelig voor. Sommige personen worden er ’s nachts wakker van; anderen horen het niet.
De vraag is of u iemand anders in uw huishouden hier ook last van heeft.

Momenteel kennen wij vier personen uit drie huishoudens die dit geluid horen. Het geluid lijkt op een zoemende ventilator.
Het doel van dit bericht is om erachter te komen of wellicht meer bewoners in deze wijk dit geluid ook ervaren. Daarna gaan we aan de gemeente vragen om metingen uit te voeren om de geluidsbron te bepalen.

Voor de duidelijkheid: het gaat hier niet om geluid veroorzaakt door de buren of verkeerslawaai, maar alleen om lage tonen die ’s nachts constant te horen zijn.

De afgelopen maanden zijn er ‘s nacht in onze wijk meerdere metingen uitgevoerd met semiprofessionele apparatuur. Er zijn er meerdere geluidssignalen gevonden. Omdat lage tonen wel een kilometer ver te horen zijn is professioneel onderzoek nodig om de geluidsbron vast te kunnen stellen. Dit kan de gemeente uitvoeren, en is dat ook verplicht, maar dan helpt het enorm als we nog meer meldingen krijgen van buurtbewoners.

Dus, hoort u ’s nachts ook lage tonen?
Zo ja, kunt u dan een email sturen naar erik@exait.nl?

Alvast bedankt!

Meer informatie op de website van de NSG: www.nsg.nl/nl/lfg