Ontwikkeling Aventus terrein

Na een aantal bijeenkomsten van de werkgroep “Groenstrook Aventus” waarin diverse ideeën en wensen van wijkbewoners aan bod zijn gekomen, is er eind vorig jaar een begin gemaakt met de aanleg van het terrein.

Met name na de aanleg van de sporthallen, kon het voorterrein gelegen aan de Boerhaavestraat, een opknapbeurt gebruiken. Na diverse overleggen waar naast de werkgroep ook het Aventus en de Gemeente bij betrokken waren, kon er een plan gepresenteerd worden waar een ieder tevreden over was.

Inmiddels is men begonnen met de aanleg van het terrein.

Het terrein krijgt een mooi, open, groen karakter met een aantal actieve elementen, waar gewandeld en gerecreëerd kan worden. Het is een mooie link met het groene karakter van de wijk, en het naastgelegen Koningspark Kerschoten.

Wij zijn blij met deze prachtige samenwerking en het mooie resultaat!