PERSBERICHT: Veenkamp

Woningcorporatie Woonzorg Nederland, gemeente Apeldoorn en woonzorgorganisatie KleinGeluk ontwikkelden in coproductie een stedenbouwkundig plan om in 2020 twee nieuwe wooncomplexen te realiseren op het terrein van het huidige wooncentrum De Veenkamp. Het gaat om in totaal 67 appartementen. Daarvan zijn 35 zelfstandige tweekamerappartementen bestemd voor 55-plussers, eventueel met thuiszorg. De overige 32 appartementen worden verhuurd aan KleinGeluk en zijn bestemd voor mensen met een zorgindicatie voor langdurige zorg.

Waarom nieuwbouw
De nieuwbouwplannen zijn noodzakelijk omdat wooncentrum De Veenkamp op termijn niet toekomstbestendig is voor bewoners die intensieve zorg nodig hebben. Aanvankelijk is onderzocht of renovatie een optie was. Dit bleek niet het geval. Voordat de nieuwbouw start, zal wooncentrum De Veenkamp gesloopt worden. De woningen van de Arkel blijven staan. Alle direct betrokkenen zijn hierover inmiddels geïnformeerd. 

Planning
Nu het stedenbouwkundigplan gereed is, waarin de hoogte van de nieuwe gebouwen en de ruimteverdeling is vastgelegd, start de volgende fase. De uitwerking van het architectonisch ontwerp. Hierin worden de buitenkant van de gebouwen en de indeling van de binnenruimtes vormgegeven. Om het architectonisch ontwerp te realiseren, zal een wijziging van het bestemmingsplan in gang gezet worden.

Informatiebijeenkomst
Direct betrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd over de nieuwbouwplannen. Omwonenden zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op donderdag 29 november 2018 in De Veenkamp, Gemzenstraat 9 in Apeldoorn, aanvang 19.30 uur. Andere belangstellenden zijn eveneens welkom om deze bijeenkomst bij te wonen.