Dementie vriendelijke wijk

In deze tweede Nieuwsbrief kunt u lezen wat de voortgang is van de verschillende werkgroepen, die de wijken Kerschoten en De Naald dementievriendelijker willen maken. Lees wat er al is gebeurd en wat nog gaat komen. De wijkraden Kerschoten en De Naald, buurtbewoners, ondernemers, vrijwilligers en beroepskrachten van Stimenz, de Veenkamp, de Groene Hoven en Spectrum denken mee. U leest hier onder wat er zoal gebeurt en nog gaat gebeuren. Lees meer.