Open Hofkerk bijgewerkt

Apeldoorn, 10 december 2018

Beste mensen uit de wijk Kerschoten,

Het is bij velen bekend dat het voor de gemeente van de Open Hofkerk niet mogelijk is om nog veel langer als zelfstandige wijkgemeente te blijven bestaan. Dit jaar is het besluit genomen om vanaf
1 januari 2019 verder te gaan als wijksectie van de Grote Kerk.
Dat betekent dat de Open Hofkerk volgend jaar niet meer beschikbaar is voor vieringen op zondagmorgen en voor activiteiten in de week.

Voorlopig zullen er in basisschool Passe-Partout De Rank tweewekelijk laagdrempelige vieringen gehouden worden op zondagmorgen, aanvang 10.00 uur.

Als kerk hebben wij ernaar gestreefd om in de wijk Kerschoten goede contacten op te bouwen met mensen die daarin werkzaam zijn en die daar wonen. Een treffend voorbeeld daarvan is de pioniersplek De Sleutel waar kinderen en ouders veel beleven aan de ontmoetingen.

Wij zijn dan ook heel blij te kunnen melden dat De Sleutel door kan gaan en dat ontmoetingen binnen de wijk Kerschoten niet voorbij zijn.

In de laatste dienst op zondag 30 december zullen wij een lange periode van ruim 50 jaar gemeenteleven afsluiten. Uiteraard zorgen al deze veranderingen voor een grote mengeling aan gevoelens. Toch willen we in dankbaarheid terugkijken op meer dan 50 jaar gemeenteleven in onze kerk en in vertrouwen onze wegen vervolgen.

De afscheidsdienst op zondag 30 december begint om 14.30 uur. Vanaf 14.00 uur is er inloop met koffie en thee.
Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting met een hapje en drankje.
Weet u welkom! Wanneer u de dienst bij wil wonen, vragen wij u zich aan te melden bij de scriba, Gerrit de Knegt, e-mail scriba@openhofkerk.net

Namens de kerkenraad van de Open Hofkerk,

Carla van Surksum, voorzitter