Uitnodiging

UITNODIGING MANTELZORGOCHTEND DEMENTIEVRIENDELIJKE WIJK,VOOR MANTELZORGERS UIT DE WIJKEN MET POSTCODE 7315 EN 7316

  • Wanneer: Op donderdagochtend 13 juni 2019
  • Tijd: 10.00 – 13.00 uur
  • Locatie: Wijkcentrum De Groene Hoven, Koninginnelaan 280
  • Voor wie: voor mantelzorgers van wijkbewoners met dementie uit de wijk Kerschoten en De Naald. Als doel informatie te delen, ontmoeting te stimuleren en aandacht te geven.

Programma:
10.00 – 10.15 uur Inloop & Kennismaking.

10.15 – 11.00 uur Voorlichting door Karin Fennes van de Kap (mantelzorgconsulente) en Corinne de Groot (ouderenadviseur) van Stimenz. Over de vele mogelijkheden rondom mantelzorg en de rol van De Kap en Stimenz bij (vervangende) zorg.

11.00 – 12.00 uur Tijd voor ontspanning en aandacht: in de vorm van gespreksmomenten of een activiteit in de vorm van stoel yoga, tekenen, een spel of persoonlijke verzorging.

12.00 – 13.00 uur Gezamenlijke lunch en afsluiting.

Deelname is kosteloos en wordt u aangeboden door de samenwerkingspartners. U kunt deze ochtend gebruik maken voor opvang voor wie u mantelzorger bent, dit kan bij de dagbesteding van de Veenkamp of u kunt een bezoekvrijwilliger van De Kap aanvragen die bij u thuis langs komt. Mocht u hier gebruik van willen maken, uiterlijk voor 24 mei a.s. aanmelden. Wilt u zich alleen aanmelden voor de Mantelzorgochtend, meldt u zich uiterlijk voor 4 juni a.s. aan. Aanmelding: de Zorglijn van Klein Geluk, tel. 0800-0604, contactpersoon: Marieke Polleman, Welzijnsbemiddelaar Klein Geluk, locatie De Veenkamp.

Wie zijn de samenwerkingspartners: De wijkraden van Kerschoten en De Naald werken samen met KleinGeluk locatie De Veenkamp, Stimenz, De Groene Hoven, Spectrum en een aantal wijkbewoners aan een dementievriendelijke wijk. We zorgen voor informatie en organiseren samen activiteiten in de wijk.