Vanuit De Stentor: Apeldoornse dorps- en wijkraden dreigen stekker eruit te trekken

Door Gep Leeflang 27-12-18, 05:34 – copyright De Stentor

Krijgen ze dezelfde status als een willekeurig actiegroepje? Dan overweegt een aantal Apeldoornse dorps- en wijkraden de stekker eruit te trekken. De gemeenteraad stelde vorige week een omstreden besluit over burgerparticipatie uit. “De vraag is echter of er al geen onherstelbare schade is aangericht”, waarschuwt wijkraadbestuurder Ton Ceelie.
De gemeenteraad studeert al een paar jaar op een manier om het over een andere boeg te gooien met ‘participatie’. Nu valt de gemeente terug op de dorps- en wijkraden, maar het gevoel bestaat dat die niet allemaal even goed functioneren. In de plannen die nu zijn uitgewerkt ‘hoeven de raden weliswaar niet te verdwijnen’, maar juridisch krijgen ze hetzelfde gewicht als bijvoorbeeld een actiegroepje tegen het kappen van een boom.

Weerstand
Ondanks de weerstand die dat binnen de raden oproept, wilde de gemeenteraad het nieuwe beleid afgelopen donderdag vaststellen in de gemeenteraadsvergadering. Woensdag was er eerst nog een ingelaste bijeenkomst met de dorps- en wijkraden. Naar aanleiding daarvan werd besloten het onderwerp van de agenda te halen om er op 10 januari eerst opnieuw over te spreken tijdens de politieke markt.
Dat is meer dan waarmee diverse dorps- en wijkraadvoorzitters rekening hielden. Dat ze vorige week bovendien namens de diverse fracties een excuus te horen kregen voor hoe ze de afgelopen jaren bij de plannen werden betrokken, had Ceelie ook al niet verwacht. Daarmee is echter niet ineens alles koek en ei, benadrukt hij. Niet voor niets hebben meerdere dorps- en wijkraden daar de vertrouwensvraag op tafel gelegd. Vanuit Uddel klinkt bijvoorbeeld het geluid: “als het zo moet, dan heffen we onszelf op.’’

Klaverjassen
Als de gemeente de juridische basis onder de dorps- en wijkraden wegneemt ‘dan worden we een van de vele die iets mogen vinden’, legt Uddels Belang-voorzitter Evert Jan van Egteren uit. “Dan zijn we liever niets en gaan we lekker klaverjassen of zo.’’
,,De goede lijden onder de slechte als de gemeente dit doorzet’’, stelt hij. “De gemeenteraad durft echter niet duidelijk uit te spreken dat er ook slechte zijn. Kijk je naar Uddel, dan gaat het prima. We werden in 1926 opgericht door koningin Wilhelmina om te zorgen dat het toewijzen van grond in het Kroondomein aan bosarbeiders eerlijk gebeurde. Nog steeds hebben we een rol, als verbinder en sparringpartner. Maar als de gemeente dit doorzet roepen wij de verenigingen en organisaties in Uddel bijeen en stellen we onze toekomst ter discussie.’’

Schade
,,Ik weet niet of met één politieke markt de schade die is aangericht nog hersteld kan worden’’, zegt Ceelie. ,,Het is goed dat er nu wel lijkt te worden geluisterd. Maar een aantal dorps- en wijkraden heeft de buik er inmiddels van vol. Het ontbreekt aan waardering voor de inspanning van al onze vrijwilligers.’’