Wijkraad Kerschoten

Kerschoten een wijk waar het prettig wonen is, een wijk waar u zich thuis wilt voelen. Dat thuisgevoel wordt mede bepaald door de leefomgeving. Wat betreft deze leefomgeving kan De Wijkraad het verschil maken.
Als belangrijke schakel tussen bewoners en gemeente wordt onze mening over elk onderwerp dat wijkbewoners aangaat gevraagd. Dat kan o.a. gaan over vernieuwing van wegen, het openbaar groen, kinderspeelplaatsen, winkelcentrum of de zorg.
Onderwerpen die wijkbewoners belangrijk vinden kaarten wij aan bij de gemeente, op deze manier proberen wij een verbindende factor te zijn.

Hoe mooi bovenstaande allemaal klinkt en hoe graag de 2 zittende bestuursleden zich hiervoor willen inzetten, dit gaat niet zonder een voltallig bestuur. En wel om twee belangrijke redenen. De eerste is dat 2 bestuurders niet bij alle zaken zich 100% kunnen inzetten. De tweede is dat volgens de statuten het algemeen bestuur uit tenminste 5 personen moet bestaan. Daarom onze dringende oproep aan u “kom het bestuur van wijkraad Kerschoten versterken.

    Wij hebben de volgende bestuur vacatures:

  • Penningmeester: o.a. betalen rekeningen, begroting, maken financieel jaarverslag.
  • Secretaris: o.a. maken notulen, beheren mails.
  • Algemeen bestuurslid: nog te bepalen portefeuille.

Wij willen graag een ondersteunende PR commissie voor o.a. maken van flyers en het wijkblad, bijhouden van twitter en de website.

Spreekt een van deze dingen je aan mail ons.